ورود
بستن

پیش گفتار

پیشگفتار :
قانون بودجه سال 1402 مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره به منزله سیاستهای اجرایی در آمدی و هزینه ای بودجه در یک سال مالی می باشد . طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی ، بودجه کل کشور برنامه ای مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و اهداف قانونی می شود.
میزان بودجه کل کشوردر سال  1402  ، از حیث منابع و مصارف بالغ بر "سی و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون ریال" می باشد که ‌منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر" پانزده میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده میلیارد و ششصد و سیزده میلیون ریال "و مابقی آن به بودجه  شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد.
آشنایی با ظرفیتهای پولی، مالی و قانونی  و استفاده از ظرفیتهای اعتباری ، تسهیلاتی قانون بودجه برای عینیت بخشیدن به سیاستهای اقتصادمقاومتی ، تحقق رشد 8 درصدی و رونق تولید و ایجاد اشتغال از اهمیت خاصی برخوردار است .
مجموعه حاضر با تلاش همکاران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با هدف استفاده از تمامی ظرفیتهای بودجه شامل ماده واحده و تبصره های آن ، جداول بودجه و پیوست شماره 1  جهت راهبری استان توسط دستگاههای اجرایی ، نهادهای حمایتی، شرکتهای دولتی و بانکها و ... تهیه شده است . امید است که مورد استفاده حداکثری و بهره مندی مسئولان ، متخصصان ، کارشناسان و علاقه مندان به مسائل بودجه قرار گیرد.
لازم به ذکر است اطلاعات مندرج در این مجموعه از فایل و مصوبات مجلس شورای اسلامی و ابلاغهای اعتبار سازمان برنامه و بودجه کشور استخراج شده است.

برگشت به صفحه اصلی

امام علی (ع) :