ورود
بستن

معرفی برنامه

این برنامه با تلاش همکاران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با هدف استفاده از تمامی ظرفیتهای بودجه شامل ماده واحده و تبصره های آن ، جداول بودجه و پیوست شماره 1  جهت راهبری استان توسط دستگاههای اجرایی ، نهادهای حمایتی، شرکتهای دولتی و بانکها و ... تهیه شده است .

برگشت به صفحه اصلی

امام علی (ع) :